תקנון

1. כללי

1.1. גיל גיפט (גיל גרופ) רשאים לשנות את תנאי התקנון מדי פעם, עפ”י שיקול דעתם הבלעדי.
1.2. התקנון נכתב בלשון זכר, אך הוא מתייחס לנשים וגברים כאחד.

2. המוצרים באתר

2.1. באתר מוצעים למכירה מגוון מוצרים (להלן: “המוצרים”).
2.2. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכן כי יהיו הבדלים קטנים בין התמונה לבין המוצרים הנמכרים.
2.3. המחירים השונים של המוצרים משתנים מעת לעת בכפוף לעליות \ ירידות שער הדולר ובכפוף לכמות המוצרים המוזמנים.
2.4. מכירת המוצרים באתר מתבצעת בכמויות גדולות בלבד, לא תתאפשר מכירה של מוצרים בודדים.

3. מיתוג המוצרים

3.1. המחירים של המוצרים באתר אינם כוללים מיתוג אלא אם כתוב במפורש כי המוצר כולל הדפסה.
3.2. מחירי מיתוג המוצרים יקבעו בהתאם לסוג המיתוג, גודל המיתוג על המוצרים וכמות המוצרים.

4. אמצעי תשלום

4.1. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי \ העברה בנקאית \ שיק, בהתאם לתנאי ההזמנה שנקבעו ע”י גיל גיפט (גיל גרופ) .
4.2. כל המחירים המופיעים באתר אינם כוללים מע”מ, יש להוסיף מע”מ למחירים הנקובים באתר.
4.3. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים שנקבעו במועד ההזמנה ע”י גיל גיפט (גיל גרופ).
4.4. זמני אספקת המוצרים כוללים רק ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
4.5. דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה כגון: הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד.

5. ביטול עסקה

5.1. כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:
5.2. באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.
5.3. זכות הביטול אינה עומדת במקרה של ייצור טובין בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
5.4. במקרה של ביטול העסקה, יושב הסכום ששולם על ידך בגין המוצרים, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
5.5. אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאים גיל גיפט (גיל גרופ) לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאים גיל גיפט (גיל גרופ) להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי – תבוטל המכירה ויושב לך כספך.
5.6 החזרת התשלום יהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ויעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום
5.7 היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן
5.8 היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימי עסקים, ואם לא נפרע, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע
5.9 היה התשלום בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה. ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן.
5.10 במידה ונעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.

דברו אתנו בווצאפ

דברו אתנו בווצאפ

דברו אתנו בווצאפ